Országos Magyar Vadászkamara

Tolna megyei Területi Szervezete

7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/B. fsz. 2.

Tel: (74) 512-224

E-mail: omvk.tolna@gmail.com

Vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgája

A vadászaton a vad keresésére, felkutatására, valamint elfogására csak olyan vadászkutya alkalmazható, amelyet igazoltan vadászatra képeztek, és rendelkezik vadászati alkalmassági vizsgával.

Vadászkutya alkalmassági vizsgával kapcsolatos kérdéseikkel forduljon:

Záborszki Zoltán

OMVK Tolna megyei Vadászkutya Szakbizottság elnökéhez.

Tel.: 30/348-7740                                                                       

Nyomtatványok:

VAV szabályzat

 1. Viselkedés lőálláson (értékszám: 3)

A kutyának a lőálláson álló vadász mellett vagy a vadász előtt kell feküdni, ülni vagy állni. A hajtás zajára és a lövésekre nyugodtan kell maradnia; eső vadért csak parancsra mehet el. A vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 méterre állnak kutyájuk mellett. A hajtást a gyakorlati vadászathoz kell közelíteni. Minden kutya előtt egy lövést kell leadni. Azt a kutyát, amelyik ideggyenge, lövésfélő, és ezzel a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya láb mellett (póráz nélkül) hasal, ül vagy áll, sem lövésre, sem vadkelésre nem hagyhatja el a helyét, csak parancsra.

 1. Láb mellett követés vonalhajtásba (értékszám: 3)

Vadászat közben gyakran a kutyának nem kell keresnie: ilyenkor a vezetője lába mellett haladhat, annak sebességét és mozgását követve, s onnan csak parancsra mehet el. Vizsgán a rendező vonalba állítja a vizsgázókat, és vonalhajtásba indítja el őket. A kutya láb mellett menjen; néhány métert mehet előre, vagy hátra is maradhat. Hajtás közben a vizsgázó vagy a kísérő vadász lövést ad le. A bíró utasítására a kutyát előre, irányba kell küldeni, majd visszahívni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya láb mellett, a vezetője sebességének megfelelően halad; lövésre onnan ne távolodjék el, parancsra menjen előre, és visszahívható legyen.

 1. Behívás, visszahívás, megállíthatóság (értékszám: 6)

Keresés közben a kutya a megszokott jelre (sípra, hangra) azonnal reagáljon, és jöjjön vissza vezetőjéhez. Azt a kutyát, amelynek fegyelmezetlensége olyan mérvű, hogy azzal a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya a síp- vagy füttyjelre azonnal reagál, és visszajön vezetőjéhez, vagy megállva várja a további parancsot.

 1. Viselkedés lövésre (értékszám:  3)

Minden olyan feladatnál, ahol elhangzik, de főleg keresés közben kell elbírálni és minősíteni a kutya lövésre történő viselkedését. Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy a lövés utáni munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar visszamenni a vezetőjéhez a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: lövésre a kutya hasaljon, üljön, álljon meg és további parancsig maradjon helyben, vagy folytassa a keresést.

 1. Viselkedés vadkeléskor (értékszám: 3)

A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelő vad után elrohan. Vadkeléskor a kutyának nem szabad a vad után beugrani, hanem a vezető parancsára meg kell állnia, helyben maradnia további parancsig, vagy folytatni kell a keresést; ha mégis beugrik, visszahívható kell, hogy legyen. Azt a kutyát, amelyik a vadat űzi, nem hívható vissza, és ezzel a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha vadkelésre a kutya hasal, de legaláb helyben marad, és nem üldözi a kellő vadat.

 1. Keresés vadászaton (érékszám: 5)

Vizsgán az adott terepnek megfelelően kerestessünk a kutyával. Lehetőleg 30-40 centiméter magas növényzettel borított terepen bíráljunk (legelő, lucernás stb.). Feladatnál azt kell értékelni és bírálni, hogy a terephez és a változásokhoz (árok, bokrok, stb.) – hogyan alkalmazkodik a kutya keresése azért, hogy vezetője lövéshez jusson.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya keresésére az önálló munka és a találni akarás a jellemző, s mozgásában nyomon követhető a terephez való alkalmazkodás és vezetőjének lövéshez juttatása.

 1. Együttműködés a vezetővel, irányíthatóság (értékszám: 4)

Bírálandó, hogy a kutya a vizsga során mennyire figyel a vezetőjére, együtt vadászik-e vele, vagy csak ösztöneit követi. A vizsga alatt ugyancsak bírálni kell a kutya irányíthatóságát is. Azt a kutyát, amelyik nem hozza el a lőtt vadat, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutyának a vezetőjével való kapcsolattartása érzékelhető. A keresési és elhozási feladatok során irányítható a vezető által adott parancsszavakra, kar- és sípjelekre adott válaszreakciója megfelelő és egyértelmű.

 1. Vad jelzése, utánhúzás (fajtára jellemző módon) (értékszám: 4)

Ezt a feladatot is keresés közben kell bírálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra, és azt szilárdan állva jelezze. Hiba, ha jó széllel jelzés nélkül „belerohan” a vadba, és azt felveri, vagy ha a kutya áll, és közben a vad elgyalogol.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya jelzi a vadat, és azt a vezetője (esetleg külön parancsra, lőtávolságon belül a kutya) mozdítja ki. A kutya elől gyalogló vadat utánhúzással követi és azt fajtájának megfelelően jelzi.

 1. Sebzett vad megkeresése csapán (értékszám: 6)

A fácánt kb. 150 méterre kell elhúzni úgy, hogy közben egy tompaszögű törést készítünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük; a végén ott hagyjuk az elhozott fácánt, azt elrejteni nem szabad. Nyílt terepen a csapa készítője jó széllel, nagy ívben térjen vissza; fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd tovább megy és elrejtőzik úgy, hogy lássa, amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot hát- vagy oldalszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja! Ezután a bíró megmutatja a csapa kiindulási helyét; a vezető a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia, a megtalált vadat tépés, rágás nélkül fel kell vennie, és a vezetőjéhez kell vinnie. Azt a kutyát, amelyik a vadat kikezdi, elássa, ezzel a vadászat eredményességét rontja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás:

ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér, nem tekinthető hibának;

ha a csapáról letér, és nem tér vissza hozzá, még kétszer indítható;

ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel, és nem hozza a vezetőjéhez, akkor a feladatot nem teljesítette.

 1. Lőtt vad megkeresése légszimattal (értékszám: 5)

Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lőtt nyulat, és azt a kutyával, széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk. A vezető irányíthatja a kutyáját, de minél kevesebb paranccsal. Azt a kutyát, amelyik a vadat kikezdi, elássa, ezzel a vadászat eredményességét rontja, a vizsgából ki kell zárni.

Keresési idő: 5 perc

Szabályos végrehajtás: bírálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orrhasználata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesítette.

 1. Lőtt vízi vad elhozás mély vízből (értékszám: 4)

Olyan, lehetőleg vízi növényzettel ritkán borított vízfelületen vizsgáztassunk, ahol a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetőjéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetőleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezető irányíthatja a kutyáját. Ha a kutya partra érve fogást igazít, nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik a vaddal, az hibának számít.

Keresési idő: 5 perc

Szabályos végrehajtás: ha parancsra keresni indul, felveszi a kacsát, és vezetőjéhez érve átadja.

Kiegészítő melléklet csak VAV versenyre

Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (értékszám: 5)

A légszimattal való keresésé és a feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihűlt vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy szárnyas és egy szőrmés lőtt vad kerül kihelyezésre.

A kutyát legalább 100 méterről, vezetője elhozási parancs nélkül, a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezető kb. 50 méterre megközelíti a lőtt vadat, a bírók megállítják a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt vad közelébe ér, a vezető már semmilyen utasítást nem adhat. Amennyiben a vezető elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap.

A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0-ás osztályzatot kap.

A megtalált vadat a kutyának fel kell vennie, és közvetlenül vezetőjéhez kell vinnie, ülve a vadat a szájában kell tartania, míg vezetője azt el nem veszi.

Ha fogásigazítás céljából a vadat leteszi, de fejét fel sem emelve, parancs nélkül folytatja a munkát, az nem tekintendő hibának.

Ha a kutya leteszi a vadat és parancsra sem folytatja az elhozást, akkor 0-val értékelendő, mivel a vad nem került kézre.

Szintidő: 15 perc

Hibák:
– kemény fogás, amikor a vad sérül;
– többszöri letétel, gyömöszölés;
– bizonytalan fogás;
– ha a kutya indokolatlanul sokat időzik a vad felvételekor
– ha a kutyát túl sokat kell irányítani, buzdítani.

VADÁSZSZÖVETSÉG

TISZTSÉGVISELŐK
AZ OMVV SZÖVETSÉGESEI
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

EGYÉB SZERVEZETEK

VADÁSZATI HATÓSÁG

RENDŐRSÉG

MEGYEI TISZTSÉGVISELŐK
KÜLDÖTTEK
MEGYEI SZERVEZETEK
ORSZÁGOS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Országos Magyar Vadászkamara
Tolna megyei Területi Szervezete


7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/B. fsz. 2.
Tel: (74) 512-224
E-mail: omvk.tolna@gmail.com

13 + 10 =